Välkomna

English

Sigtuna Messingssextett Main

Sigtuna Messingssextett

Sigtuna Messingssextett startades omkring 1967 i Sigtuna och numera är en ideell förening som strävar efter att uppehålla de mässingsblåstraditioner som funnits i Sverige alltsedan mitten på 1800-talet.

Sextetter med bleckblåsare (bleck av tyskans Blech = mässing) uppstod från ca 1850 och hade som förebilder militära ensembler med samma instrumentarium.

Sextetterna bestod av en Esskornett, en B-kornett, ett Althorn stämt i ess, två Ventilbasuner i b och en Bastuba i f. Ofta tillkom Trummor.

De hade ofta militärmusiker som instruktörer. Detta var det vanliga på bruksorter, där sextetter startades av bruksägarna, som även finansierade inköp av instrument.

Sextettmedlemmarna rekryterades bland arbetarna på bruket, som utan löneavdrag fick regelbundna ledigheter för att kunna förkovra sig på instrumenten. I gengäld fick man underhålla arbetare och tjänstemän vid fester och födelsedagar, etc.

Sigtuna Messingssextett erbjuder  skräddarsydd musik till gudstjänster, skolavslutningar, högtidsmöten, promenadkonserter, folk danser, baldans, middagar, privata fester, och tema konserter; allt i strävan att dessa rika traditioner får fortleva som en del av den levande svenskhistorian.