Instrumenten

Sigtuna Messingssextett använder bleckblåsinstrument tillverkade i Sverige från mitten av 1800-tal oftast av märket Ahlberg & Ohlsson. Dessa instrument var konstruerade för att återge en mjuk, sjungande klang som återspeglar såväl känslosamhet som kraft.

Instrumenten har rotorventiler med en 3:e ventil unik för Sverige. Detta ger s.k. svenska grepp. Instrumenten är antingen stämda i ess eller b och  de flesta stämmorna är i g-klav.

Ursprungligen var iden att samtliga musiker skulle kunna spela alla instrument, med samma grepp och notbild. En av våra musiker kan faktiskt spela samtliga instrument medan de flesta musikerna specialiserat sig på sina respektive intrument. Ett undantag har oftast varit tuban som numera oftast är en F-tuba med ‘Berlinerpumpen’ som ventiler och stämman i basklav.

Sigtuna Messingssextett använder en bravura Esskornett, en festiv B kornett och trumpet, Esshorn, en solo och obligato B tenor basun, en andra basun, en F tuba, och trumset.  Denna besättning möjliggör de flesta musiktraditioner sedan mitt 1800-talets Sverige.